ندا موسائي

 

ندا موسایی شیر محمد

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کارشناسی ارشد اموزش زبان انگلیسی دانشگاه تبریز

سوابق حرفه ای:

 • استاد زبان عمومی مقطع کارشناسی ارشد موسسه ماهان- تهران
 • استاد زبان دانشگاه علمی کاربردی واحد ماهان- تهران
 • استاد دوره های زبان انگلیسی عمومی و فنی ( مکانیک، نفت و گاز، کامپیوتر ، مدیریت) کارکنان ضمن خدمت( کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد)و مسئول برنامه ریزی دوره های زبان خانواده کارکنان ودوره های ایلتس/ شرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب اهواز اداره اموزش و توسعه(1377-1390)
 •  مدرس دوره های زبان انگلیسی عمومی ضمن خدمت اموزش شرکت گاز خوزستان(1388-1389)
 • مدرس دوره های زبان انگلیسی عمومی و تخصصی( مکانیک، نفت و گاز) در –
 • مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد- مجتمع اموزش فنون و تکنولوژی اهواز(1384-1388)
 •  مدرس زبان انگلیسی عمومی ضمن خدمت- شرکت لوله سازی اهواز(1381-1382)
 •  مترجم جشنواره بین المللی فیلم نفت/1382
 • مترجم مقالات علمی و عمومی